Skip to main content

Kontakt

Dawid Cieślikowski
tel/mobile: +48 697 691 132
e-mail: [email protected]

Krzysztof Krawczyk
tel/mobile: +48 604 275 621
e-mail: [email protected]


Litex HoReCa Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 117,
63-400 Ostrów Wielkopolski

KRS: 0000993871
REGON: 523280196
NIP: PL 6222844434

Inspektor Ochrony Danych

[email protected]

Formularz wyceny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Litex HoReCa Sp. z o.o. , ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeliczenia indywidualnej oferty cenowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przedstawienia indywidualnej oferty cenowej
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie lojalnościowym