Kontakt

Dawid Cieślikowski
tel/mobile: +48 697 691 132
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Krzysztof Krawczyk
tel/mobile: +48 604 275 621
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Litex ZPH Stanisław Litwin

ul. Staroprzygodzka 117,
63-400 Ostrów Wielkopolski


Inspektor Ochrony Danych

Michał Biegański
tel. 697 430 064,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Formularz wyceny

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Litex ZPH Stanisław Litwin, ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeliczenia indywidualnej oferty cenowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przedstawienia indywidualnej oferty cenowej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie lojalnościowym

Kontakt

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Litex ZPH Stanisław Litwin ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. +48 62 737 57 00, fax +48 62 737 57 08, NIP 622-010-49-92